Vi hjälper dig att vara förberedd inför 2015 eller 2016. Vi är godkända av Transportstyrelsen och har idag delat in utbildningarna i fem block, du väljer vilket just ditt företag ska börja med. Men börja i tid, när lagen träder i full kraft måste du vara färdigutbildad!

Vi utbildar både i grund- och fortbildning för gods- och persontransporter.

Gäller ditt ärende grundutbildning eller fortbildning för persontransporter får du gärna kontakta oss på telefon 010-209 01 90.