KURSBESKRIVNING
Sparsam körning personbilar/lätta lastbilar

STYRANDE DOKUMENT
Beror på upphandling eller kundkrav

ANTAL
Max 5 st deltagare

KURSINNEHÅLL
Utbildningen omfattar 1,5 timme som innehåller både teoretiskt och praktiskt lärande.

Teori
Transporternas miljöpåverkan, lokalt, regionalt och globalt 
Vägen till Sparsam Körning 
Mål för Sparsam Körning

Praktisk körning
Genomgång av faktorer som minskar förbrukningen samt praktisk tillämpning av dessa
Utvärdering av målresultat från den praktiska körningen

Upplägg
Vi hinner med fem elever per dag och körtränare. Vi kan ha en, två eller tre körtränare per utbildningstillfälle beroende på antalet elever.
Teorin kan antingen genomföras på morgonen och därefter sker den praktiska utbildningen utifrån i förväg uppgjort schema. Genom att kalla eleverna till den praktiska körningen på olika tider kan vi minska väntetiden men några kommer tyvärr att drabbas av håltimma mellan kör- och teoripass.

MÅLGRUPP

Personal som kör lätta fordon (personbilar, pickup/lätta lastbilar under 3,5 ton).

KURSMÅL
Att lära ett körsätt som minskar miljöpåverkan samt bränsleförbrukning och slitaget på fordonen.

KURSLÄNGD

1,5 tim

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs

ÖVRIGT
Deltagarna erhåller studiematerial