KURSBESKRIVNING
Heta Arbeten, tillståndsansvarig

STYRANDE DOKUMENT
Krav från försäkringsbolagen för att få genomföra eller ge tillstånd för Heta Arbeten.

ANTAL
Max antal deltagare är 20 deltagare per utbildningstillfälle.

KURSINNEHÅLL
Lagar och försäkringsvillkor
Organisation och ansvar
Brandkunskap
Förebyggande åtgärder
Brandfarlig vara samt EX-miljö
Tätskiktsarbete
Praktik handbrandsläckare

MÅLGRUPP
Alla som ansvarar för, utför och bevakar Heta Arbeten.

KURSMÅL
Minska eventuella brandrisker vid heta arbeten.

KURSLÄNGD

7 tim (lektionstimmar)

FÖRKUNSKAP

Inga förkunskaper krävs.

ÖVRIGT
Efter genomgången kurs med godkänt resultat erhåller deltagarna certifikat som är giltigt i fem år. Deltagarna erhåller studiematerial.