Välkommen att kontakta oss på KL Utbildning AB!

Postadress: Nävlinge 2496, 288 93 Nävlinge

Besöksadress: Ängdalavägen 7B, Hässleholm
Öppettider vx: Mån-tors 08:00-16:30,
Fre 08:00-15:00

Växel: +46(0)102 090 190
Epost: info@klutbildning.se

Göran Gustafson
Säljare
Telefon: 070-976 28 66
goran@klutbildning.se


Kursledare

Kenneth Lindén


Telefon: 0705-84 03 15
E-post: kenneth@klutbildning.se

Lennart Eklöf


Telefon: 0708-29 62 72
E-post: lennart.eklof@klutbildning.se

Viktor Eklöf


Telefon: 0708-80 99 11
E-post: viktor.eklof@klutbildning.se

Hans Persson


Telefon: 0733-84 03 77
E-post: hans@klutbildning.se

Administratörer

Jannike Carlsson


Telefon: 0739-52 07 54
E-post: jannike@klutbildning.se

Karin Wachtmark


Telefon: 0768-55 55 59
E-post: karin.w@klutbildning.se
Administratörer

Jannike Carlsson

Telefon: 0739-52 07 54
E-post: jannike@klutbildning.se

Karin Wachtmark

Telefon: 0768-55 55 59
E-post: karin.w@klutbildning.se

Kursledare

Om KL Utbildning

Kort om KL

KL Utbildning arbetar inom arbetsmiljöområdet och är ett rikstäckande utbildnings- och konsultföretag som företrädesvis verkar inom bygg- och transportbranschen.
Arbetsmiljö har stor betydelse för människors välbefinnande och är ibland direkt livsavgörande samtidigt som det är avgörande för företagets kvalitet, effektivitet och produktivitet.

Vi har erfarenhet och vana av att arbeta med stora koncerner och klarar av att hantera omfattande uppdrag runt om i landet. Vår flexibilitet, lyhördhet och kundfokus gör att vi gärna arbetar i nära relation med kunden – oavsett storlek eller antalet anställda.

Vision

Varför stiger vi upp på morgonen?
Vi vill förebygga arbetsplatsolyckor och få bort dödsolyckor på våra arbetsplatser. Vi vet att rätt kompetens säkerställer kvalitet och minskar riskerna för arbetsplatsolyckor. Det handlar även mycket om attityder, beteende och slarv vilket är svårt att komma tillrätta med.
Men om vi kan påvisa att även små förändringar som passar in i helheten ger tydliga resultat och att det även hänger ihop med kvalitet, effektivitet och ekonomi så kanske fler tar till sig budskapet och ser fördelarna med att påbörja arbetet.

Tryggare arbetsplats och inga oplanerade avbrott
Arbetsmiljöverket skärpte lagar och krav den 1 juli 2014, det kostar mycket att inte följa föreskrifterna eller att se mellan fingrarna idag. Men det handlar om så mycket mer. Arbetsgivare och anställd vinner på att arbeta tillsammans för att trygga arbetsmiljön.

Vi hjälper er med både utbildning- och konsultverksamhet i syfte att reducera kostnader, förebygga olyckor eller att effektivisera arbetsplatser.

KL Utbildning stödjer Barncanderfonden