ADR grundutbildning

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Kursen består av en självständig webbkurs och 2 dagar lärarledd utbildning.
Webbkursen ersätter en dag med lärarledd utbildning. Kursdeltagaren bestämmer själv när han/hon vill genomföra webbutbildningen. Ett flexibelt alternativ för den som har svårt att komma ifrån arbetet.

Utbildningen ger behörighet att transportera farligt gods över värdeberäknad mängd. Klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen) undantagna.

Kursinnehåll

 • Allmänna bestämmelser och säkerhetsbestämmelser
 • Nationell och internationell lagstiftning gällande ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning/etikettering av kollin och over pack
 • Fordonsmärkning
 • Samlastnings-bestämmelser
 • Risk och miljömedvetande
 • Transportskydd, tunnelsäkerhet och fordonsutrustning
 • Brandövning och första hjälpen
 • Nyheter inom område

Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur, frukost, lunch och fika ingår i priset. Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år. För att behålla ADR-behörigheten måste en repetitionskurs med tillhörande prov genomföras innan ADR-intygets utgång.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv.