ADR GrundADR Grund är för de som transporterat styckegods som klassas som farligt gods enligt ADR. Kompetensen är giltig i 5 år och kan förnyas som repetitionsutbildning om utbildningen sker före sista giltighetsdag.

Följande delar ingår i ADR Grund & ADR Rep:

 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning , ansvarsförhållande och skyldigheter
 • Risker med farligt gods
 • Krav på förpackningar och kolli
 • Transporthandlingar
 • Skyltning och storetiketter
 • Lastning ,samlastning , transport och utrustning
 • Undantag och begränsningar
 • Krav på sifferskyltar
 • Krav på onumrerade skyltar
 • Overpack
 • Samlastningstabeller
 • Skriftliga instruktioner
 • Transport och tillsynsmyndigheter
 • Transportskydd
 • Östersjöavtalet

Kurslängd:
ADR Grund 2 dagar
ADR Rep 1 dag