ADR utbildning i farligt gods:

Styckegods, grundkurs, klass 1 – 6, 8, 9 (klassbeteckningar)

Styckegods, repetitionskurs, klass 1 - 6, 8, 9 (klassbeteckningar)

Tanktransporter, grund- och repetitionskurs

Funktionsanpassad ADR utbildning, även kallad ADR 1.3, är avsedd för kontors- och lagerpersonal som i sin tjänst kommer i kontakt med bokning och hantering av farligt gods och därför behöver en orientering i lagstiftningen.