Vad har du för ansvar?
I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:5 ”Användning av truckar”, §20 står följande:

”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra arbetet säkert. Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar. Det är viktigt att dessa personer förutom kunskaper också har tillräckliga resurser och befogenheter.”

Vårt ansvarsseminarium ger ökade kunskaper om ansvar, skyldigheter och befogenheter i arbetsledarens roll. Seminariet genomförs under en dag och riktar sig till:

  • arbetsledare
  • truckansvariga
  • säkerhets- och skyddsansvariga
  • skyddsombud m.fl.

Under ansvarsseminariet går vi igenom:

- Arbetsmiljölagen

- Ansvarsfördelning

- CE-märkningskrav
- Vad gäller vid personlyft?

- Olycksutveckling, statistik/rättsfall

- Pallställ, kontroller och standarder
- Mobila arbetsplattformar

- Försäkringskrav

- Nyhet: TLP 10

- Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter

- Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket

- Delegering av arbetsuppgifter, när kan det ske och hur?

- Utbildningskrav och utbildningsbevis

- Körtillstånd (med din namnunderskrift?)

- Riskanalys, riskbedömningar

- Farligt gods i truck- och traverskranhantering

- Dokumentation och underhållskrav för traverskranar

- Vägtrafikförordningen i tillämpliga delar, inom och utom företagets väggar.

Vi genomför även företagsanpassade ansvarsseminarium. Välkommen att kontakta oss för offert.